03.8839.0249

Trang chủ > Dịch vụ > Tính lương và quản lý tiền lương

Tính lương và quản lý tiền lương

Tính lương và quản lý tiền lương trở thành một vấn đề đáng quan tâm khi cơ quan, doanh nghiệp có quy mô lớn. Do đó, Dịch vụ tính lương và quản lý tiền lương của King Human là giải pháp hiệu quả thay thế công việc tính lương và quản lý lương theo cách truyền thống đã được nhiều các cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn.

tính luong

Với Dịch vụ tính lương và quản lý tiền lương King Human sẽ thực hiện những công việc: Tính và quản lý tiền lương, tiền thưởng, tiền lương thực nhận; các khoản khấu trừ; phiếu lương, thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân; báo cáo lao động định kỳ cho cơ quan nhà nước…

  • Lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ tính lương và quản lý tiền lương:
  • Tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp;
  • Giảm chi phí cho doanh nghiệp;
  • Góp phần thực hiện tốt chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp;
  • Quản lý nguồn thông tin nhân lực hiệu quả.

 

 

 

Bài viết mới

dao tao boi duong

Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng

Hoạt động đào tạo và bồi dưỡng có vai trò quan trọng trong việc nâng …

zalo
facebook
email