03.8839.0249

Trang chủ > Quy định sử dụng dịch vụ

Quy định sử dụng dịch vụ

Quy định về thông tin đối với khách hàng
Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo thường xuyên kiểm tra email hoặc có thể liên hệ được qua số điện thoại đã đăng ký với King Human để nhận được các thông báo quan trọng về dịch vụ đang sử dụng tại King Human.

Khách hàng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản và lập tức thông báo cho chúng tôi khi khách hàng phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của khách hàng hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

Khách hàng phải cung cấp thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác gồm có họ tên, địa chỉ, email, điện thoại. Trong trường hợp cần thiết (theo quy định của pháp luật tùy theo loại dịch vụ hoặc điều khoản của hợp đồng), khách hàng phải cung cấp các giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của King Human (bản sao chứng minh thư nhân dân, giấy phép kinh doanh hoặc các văn bản khác).

Trong trường hợp khách hàng chuyển giao (hoặc bổ sung) quyền quản lý (hoặc quyền sở hữu) các gói dịch vụ khách hàng đang sử dụng tại King Human, khách hàng cần đảm bảo cập nhật thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác.

Khách hàng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu.

Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập.

Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ phải cam kết phản ánh trung thực về chất lượng dịch vụ trên mọi phương tiện truyền thông, website, diễn đàn… Mọi phản ánh đều phải kèm theo bằng chứng xác thực. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện nội dung phản ánh không xác thực và mang tính công kích, bôi nhọ làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của nhà cung cấp.

Thay đổi quy định sử dụng
Chúng tôi có quyền thay đổi quy định sử dụng bất kỳ lúc nào. Những thay đổi trong quy định sử dụng sẽ được thông báo tới khách hàng qua email, được đưa lên trang web của King Human và có hiệu lực ngay lập tức.

Nếu không đồng ý chấp nhận các điều khoản trong quy định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng cần liên hệ thông báo với King Human để chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ do King Human đang cung cấp.

Các ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến tài liệu này xin gửi trực tiếp đến King Human qua email: vuanhanluc@gmail.com.

 

zalo
facebook
email