03.8839.0249

Trang chủ > Pháp luật

Pháp luật

Tiền trợ cấp, bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động có tính thuế TNCN?

Tiền trợ cấp, bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động có tính thuế TNCN?

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, tùy từng trường hợp mà người lao động (NLĐ) được nhận các khoản tiền trợ cấp, bồi thường như: trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp, bồi thường thiệt hại,…Vậy, đối với những khoản thu nhập này, NLĐ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu có thì cách …

Chi tiết »

Tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ từ ngày 01/01/2021

tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 sẽ tăng theo quy định mới tại Bộ luật lao động 2019. Theo đó, từ 01/01/2021,  tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động …

Chi tiết »

Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH năm 2016 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

văn bản pháp luật

Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH năm 2016 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— …

Chi tiết »

Nghị Định Số: 143/2018/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Về Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Đối Với Người Lao Động Là Công Dân Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam

văn bản pháp luật

Nghị Định Số: 143/2018/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Về Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Đối Với Người Lao Động Là Công Dân Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – …

Chi tiết »

Công văn 2219/BHXH-CĐ hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

văn bản pháp luật

Công văn 2219/BHXH-CĐ hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức. BHXH TP.HCM ban hành Công văn 2219/BHXH-CĐ hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức. Theo đó, hướng dẫn một số chính sách thai sản đối với lao động nam như sau: – Trợ cấp 01 lần khi sinh …

Chi tiết »

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) – Dự thảo 2

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) - Dự thảo 2

Bộ luật Lao động 2012 đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về lao động. Theo Nghị quyết số …

Chi tiết »

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Đầu tư

King Human trân trọng giới thiệu đến quý thành viên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về Đầu tư (còn hiệu lực thi hành).

King Human trân trọng giới thiệu đến quý thành viên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về Đầu tư (còn hiệu lực thi hành). Trong đó, bao gồm: 04 Luật, 07 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 16 Thông tư. Cụ thể như sau: LUẬT 1. Luật Đầu tư 2014 2. Luật khí tượng …

Chi tiết »

6 khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội sẽ tăng trong năm 2019

1. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 - 10 ngày trong một năm. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Theo đó, 01/07/2019, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau là 447.000 đồng/ngày; tăng 30.000 đồng/ngày so với trước. Căn cứ: Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 2. Tăng trợ cấp một lần sau khi sinh con Lao động nữ sinh con thì được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Nếu chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được nhận khoản trợ cấp này. Nếu sinh con từ ngày 01/07/2019 trở đi thì người lao động được trợ cấp thai sản là 2,98 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với trước. Căn cứ: Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 6 khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội sẽ tăng trong năm 2019 6 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng trong năm 2019 (Ảnh minh họa) 3. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 – 10 ngày. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Theo đó, từ 01/07/2019, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là 447.000 đồng/ngày; tăng 30.000 đồng/ngày so với trước. Căn cứ: Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 4. Tăng mức lương hưu tối thiểu hàng tháng Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở (trừ một số trường hợp cá biệt). Do đó, từ 01/07/2019, mức lương hưu tối thiểu hàng tháng là 1,49 triệu đồng, không còn là mức 1,39 triệu đồng như trước. Căn cứ: Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 5. Tăng mức trợ cấp mai táng Người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên; người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người đang hưởng lương hưu… chết thì người lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần tháng lương cơ sở tại tháng mà các đối tượng nêu trên chết. Do đó, từ ngày 01/07/2019, mức trợ cấp mai táng tăng lên 14,9 triệu đồng, thay vì 13,9 triệu đồng như trước. Căn cứ: Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 6. Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng Người lao động đã đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần; Người đang hưởng lương hưu; Người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức trợ cấp tuất hàng tháng là 50% mức lương cơ sở đối với mỗi thân nhân; thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp hàng tháng là 70% mức lương cơ sở. Vậy, từ ngày 01/07/2019, mức trợ cấp tuất hàng tháng với mỗi thân nhân là 745.000 đồng/tháng; nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp là 1,043 triệu đồng/tháng. Căn cứ: Điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Trên đây là tổng hợp 6 mức trợ cấp về bảo hiểm xã hội sẽ tăng từ ngày 01/07/2019 do mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng từ thời điểm này.

Vẫn tiếp tục tuyến bài về tăng lương cơ sở 2019, dưới đây, King Human sẽ tổng hợp những khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tăng trong năm tới do lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019. 1. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau Người lao động đã …

Chi tiết »
zalo
facebook
email