03.8839.0249

Trang chủ > Pháp luật về thuế

Pháp luật về thuế

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn NĐ 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung TT 78/2014/TT-BTC, TT 111/2013/TT-BTC

văn bản pháp luật

Ngày 16/03/2018 BTC bàn hành TT 25/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thông tư có hiệu lực từ 01/5/2018.và có nội dung cụ thể sau: – Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được …

Chi tiết »

Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

văn bản pháp luật

Ngày 16/03/2018 BTC bàn hành TT 25/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thông tư có hiệu lực từ 01/5/2018.và có nội dung cụ thể sau: – Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được …

Chi tiết »

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

văn bản pháp luật

Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC thì trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) 03 tháng trở lên thì công ty phải khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến – không phải thu nhập vãng lai. BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh …

Chi tiết »

Nghị Định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

văn bản pháp luật

Từ ngày 1/6/2017 Người sử dụng lao động được giảm 0,5% mức lương đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Doanh nghiệp đóng 21,5%, người lao động đóng 10.5% như cũ) Từ ngày 01/6/2017 người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy …

Chi tiết »
zalo
facebook
email