03.8839.0249

Trang chủ > Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

a. Đội ngũ quản lý, chuyên trách

STT Vị trí việc làm Trình độ Số lượng
1 Đội ngũ quản lý 2 Thạc sĩ; 6 đại học 8
2 Đội ngũ chuyên trách Trung cấp 5; 15 đại học 20
3. Đội ngũ Sale 10 12/12; 10 trung cấp; 10 đại học 30
4 Đội ngũ truyền thông và Marketing 2 đại học, 3 trung cấp 5
5 Cộng tác viên Chưa xác định Số lượng mở

b. Đội ngũ chuyên gia, cố vấn

STT Họ và Tên Học hàm/Học vị Chức danh chuyên môn Đơn vị công tác
1 Nguyễn Đình Phong Tiến sĩ Chuyên gia, Giảng viên Tâm lý và Chính sách công Học viện Chính trị khu vực II
2 Đoàn Ngọc Phúc Tiến sĩ Chuyên gia, Giảng viên kinh tế Đại học Tài chính Marketing, Bộ Tài chính
3 Nguyễn Thị Hồng Duyên Tiến sĩ Chuyên gia, Giảng viên Quản trị nhân sự, Quản lý công Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ
4 Đặng Thanh Tuấn Thạc sĩ Chuyên gia Quản trị nhân sự Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ
5 Nguyễn Đình Thái NCS,

Thạc sĩ

CEO, Quản trị nhân sự, Quản lý công Công ty cổ phần King Human
zalo
facebook
email