03.8839.0249

Trang chủ > Pháp luật về lao động và việc làm

Pháp luật về lao động và việc làm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) – Dự thảo 2

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) - Dự thảo 2

Bộ luật Lao động 2012 đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về lao động. Theo Nghị quyết số …

Chi tiết »

Chính Phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng

luong he so luong

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành. Nghị định 38/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và thay thế Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018. CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2019/NĐ-CP Hà …

Chi tiết »
zalo
facebook
email